jeudi 26 mars 2015

Reflectieverslag : Post voor mevrouw Bromley

          Recensie : Post voor mevrouw Bromley

Post voor mevrouw Bromley handelt over sociale gevolgen van de oorlog. Mensen gaan uit angst vaak dingen doen die zij met een gezond verstand nooit zouden doen. Een goed voorbeeld hiervan is propaganda tijdens de oorlog. Propaganda is vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers steun te winnen. Vaak gebruikt om ideële en politieke doelen te realiseren. Propaganda in het boek vond ik zelf een deel dat zeer interessant was. Mensen reageren zeer verschillend en het heeft een enorme impact op het sociale leven van veel mensen.  Hoe reageren mensen op propaganda tijdens de oorlog?

Drie ‚groepen‘ kunnen worden ondergescheiden. De eerste groep stelt de mensen voor die uit vrije wil gaan vechten. Hier speelt propaganda weinig rol en het lijkt voor hun logisch om voor het vaderland te vechten. Hierin kan Martin worden geplaatst.

De tweede groep stelt de mensen voor die niet willen gaan vechten, maar die wegens de druk van de propaganda toch gaan vechten. Niet gaan vechten was gezien als lafheid en je werd daardoor slecht gezien en vaak doorvoor gepest door de meisjes van je dorp bijvoorbeeld.
Affiches werden geplaats om voor het vaderland te gaan werken. Dit zorgde voor een enorme druk en mannen zagen dan niets anders beters dan te gaan vechten.

De derde groep mensen stelt de mannen voor die niet gaan vechten. De propaganda heeft een enorme druk op deze mannen, maar ze  geven niet op. Ze worden vaak slecht gezien door de anderen en worden eveneens als lafaards gezien die hun vaderland niet graag hebben. Hierin horen de mensen die een beetje intelligenter zijn. Zij zien dat de staat liegt. Bijvoorbeeld in het boek zijn er de brieven die worden uitgedeeld aan de families waarvan hun zoon is gaan vechten en is omgekomen. In die brief staat er letterlijk ‚ omgekomen in actie‘ geschreven. Zo worden de omgekomen gezien als helden, maar dit is een leugen. Ze kunnen eveneens omgekomen zijn door een ziekte. John Patterson kan in dit categorie worden geplaatst. Hij gaat studeren in plaats van te vechten en heeft daadroor te maken met de hevige druk van de propaganda.

Propaganda gaat gepaard met veel leugens en men moeten hievoor oppassen. De overheid is in staat alles te doen om ons te laten gaan vechten. Mensen met een eigen mening zijn een soort afwijkingen van de meerderheid en worden hierdoor uitgelachen en gepest. In het boek is er een mooi voorbeeld hiervan. De vriend van John heeft een artikel geschreven over porpaganda. Hij heeft erin geschreven dat de overheid ons voor de gek hielden en dat ze erin zijn geluisd. Er waren grote leugens en hij trachte zijn visie over de zaken te schrijven en de mensen proberen te overtuigen dat ze gecontroleerd waren door de overheid. Hierna hangde hij zichzelf op, want hij kon die druk niet meer aan.Mensen lijden zo veel van de druk dat ze uiteindelijk toch liever gaan vechten dan bij hun thuis te blijven. De oorlog was gezien als een vrijheid van die druk.

Hedendaags is er vaak nog proaganda. Bijvoorhboold de islmatische staat in Irak en Iran die videos op het internet zet van journalisten waarvan hun hoofden worden afgekapt. Dit doen ze om een gevoel van terreur tegen de musulmanen. Zo gaan mensen in onze landen islamieten nocht  sterker haten.

Tot slot kunnen we zeggen dat propaganda op zich een kleine oorlog is tijdens de oorlog zelf. Mensen lijden onder de propaganda. Veel meningen komen tot uiting en contrevertiele meningen zijn vaak een bron van geweld. De druk is vaak ondraaglijk en mannen hebben liever om te gaan vechten om niet die druk noch langer te moeten verdragen.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire