dimanche 15 mars 2015

analyse Egediuslied

het egidiuslied

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
Je vriendschap was er vroeg en laat,
maar 't moest zo zijn, een van ons gaat.
Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven
Nu ben je in 't hemelrijk verheven,
helderder dan de zonneschijn,
alle vreugd is jou gegeven.
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn
Bid nu voor mij, ik ben verweven
met deze wereld en zijn kwaad.
Bewaar mijn plaats naast jou nog even,
ik moet nog zingen, in de maat,
tot de dood, die elk te wachten staat.
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
Je vriendschap was er vroeg en laat,
maar 't moest zo zijn, een van ons gaat.
(vertaling Willem Wilmink)

Situering in de tijd
Het gedicht is anoniem en het werd rond 1400 geschreven. Het behoort tot de middeleeuwse literatuur. Het is waarscheinlijk één van de bekendste middeleeuwse lied.
Vorm
ER zijn 5 strofen en storfe 1, 3 en 5 zijn het refrein. In de strofe wordt her refrein maar gedeeltelijk herhaalt en het wordt bepaald door de vorige.
Dit gedicht is een rondeel: het heeft twee rijmklanken en heft 18-21 verzen.
Inhoud
De twee personages Egedius en zijn vriend zijn mekaar tegengesteld: Egedius is in de hemel, terwijl zijn vriend nog op Aarde is en Egedius is gelukkig terwijl zijn vriend triestig is omdat Egedius dood is.
Egedius is gestorven en mag naar de hemel gaan en zijn de zanger moet als een zondaar op Aarde ellendig blijven leven . Hij voelt zich hierdoor eenzaam en verlaten. Egedius integendeel voelt niets omdat hij voor de dood heeft gekozen.
Du coors die doot betekent dat Egedius de dood verkoos, maar we weten dat hij geen zelfmoord heeft gepleegd, omdat je met  zelfmoord in de middeleeuwen niet naar de hemel gong en in het gedicht staat duidelijk geschreven dat hij naar de hemel gaat.

De betekenis hiervan is dat die die dood is is gelukkig en die die nog leeft droevig is.


Dit is het Yin Yang symbool. Het is een chinees begrip dat verwijst naar tegengestelde krachten of principes waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.
Je mag het niet zien als een tegestelling, maar vooral complementaire waarden. 
In  dit lied zijn Egidius en zijn vriend duidelijk mekaars tegengestelde: Egidius is in de hemel ( dus dood) en zijn vriend nog leend( op aarde). Dood en leven zijn tegengesteld, maar het ene zou niet zonder het andere kunnen. Ze zijn dus mekaars complementaire waarde. Dit kunnen men ook zeggen an Egidius en zijn vrienden. Ze zijn mekaars aanullende waardene. Zijn vriend  is triestig omdat hij zijn ' aanulling kwijt is geraakt'.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire